ДОКЛАД ОТ ДЕЛЕГАТ НА ВСЕЛЕНСКИЯ КОНГРЕС ПО ПСИХОАНТРОПОЛОГИЯ ПРЕЗ 30-ТИ ВЕК

ДОКЛАД ОТ ДЕЛЕГАТ НА ВСЕЛЕНСКИЯ КОНГРЕС ПО ПСИХОАНТРОПОЛОГИЯ ПРЕЗ 30-ТИ ВЕК

Настоящият доклад е резултат от пътуването ми във времето, осъществено благодарение на иновативната машина на времето „Time surfing”, произведена от Института по психоантропология. Пътуването и изследването, осъществено по време на него, имат за цел да обследват...