За нас е чест!

В тази статия искам да изкажа огромната си благодарност към всички Вас, които заедно с мен и Красен сътворявате Ащанга йога шала. Благодаря Ви, знаете за какво! Ще ви кажа и защо се гордея, че точно вие сте наши ученици!

Във времена като тези ясно и отчетливо може да се наблюдава човешката еволюция. Психо- емоционалното и еволюционно състояние на хората може да се пречупи през 7-те чакри или енергийни центъра.

Енергийните центрове ( Чакрите )

Първа чакра – Муладхара е свързана с оцеляването и материалното

Втора чакра – Свадхиштхана е свързана с удоволствието, емоциите и сексуалността

Трета чакра – Манипура е свързана с личната сила и енергия

Четвърта чакра – Анахата е безусловната любов

Пета чакра – Вишудха е свързана с общуването и творчеството

Шеста чакра – Аджна отговаря за интуицията и въображението

Седма чакра – Сахасрара е свързана с познанието и разбирането

Чрез практиката на йога целим да издигнем съзнанието си и да живеем от позицията на знанието и разбирането – Сахасрара. В зависимост от това до къде сме издигнали съзнанието си, така реагираме на живота и света около нас. Ако живеем от първа чакра, то ще проявяваме страх за оцеляването си. Ако живеем от втора чакра ще се стремим към хедонистичен живот и към задоволяване на първичните ни нужди. В случай, че живеем от позицията на съзнание в 3 – ти енергиен център, то ще ламтим за власт. От нивото на четвъртия енергиен център започва качествена промяна на енергията и живеем в любов, емпатия, желание да помагаме и споделяме с хората около нас и със света. От нивото на пета чакра започваме да проявяваме твореца в нас, а достигайки шеста и седма добиваме ясно виждане на реалността, разбиране и познание.

Колективното съзнание от историческа гледна точка

Всяко енергийно стъпало е от ключова важност в еволюционното ни развитие, както нашето лично, така и на колективното съзнание. Важно е да отбележа, че движението винаги е от долу нагоре и ако нямаме добре развити първите енергийно центрове, ако не сме заземени, развитието на горните е невъзможно.

Човечеството на колективно ниво минава бавно през този еволюционен процес, а стъпката на следващо стъпало отнема столетия и изисква критична маса от хора вибриращи на една по-висока честота. Може да разгледаме еволюцията на колективното съзнание от историческа гледна точка. Ерата на първобитното общество съответства на първа чакра. В каменната ера всичко е опирало до оцеляването и осигуряването на прехраната. Към втора чакра може да отнесем хедонистичното общество по време на Римската империя. Основна ценност е била виното, удоволствието от храната и секса. Днешната ера на капитализма съответства на третия енергиен център, стремежа е към власт и влияние. Както споменах за еволюционен скок е необходима критична маса, която да ни отведе до следващото нито на съзнанието, а именно ЛЮБОВТА.

Тук идва момента да ви кажа, че всички вие показахте, че живеете от четвъртия енергиен център, от сърцето си. Вие сте критичната маса, която ще направи качествената промяна на енергийно, емоционално и ментално ниво в новия свят.

Много е трудно, когато сърцето и емоциите ти преливат да канализираш цялото това усещане за любов и благодарност и да го сложиш в думи. Все ми се струва, че слагайки го в думи леко го осакатявам и ако не виждате очите ни пълни със сълзи от радост няма да успея да ви изкажа любовта и благодарността ни.

За нас е чест вие, точно вие да сте нашето семейство, точно вие да учите и практикувате с нас. Благодаря!

Благодарим ви!

Цвета и Красен

Автор: Цвета Кънчева

Сподели
Последни публикации