Ащанга йога шала е училище за йога.

Шала на санскрит означава училище. За мен училището е свято място, където се разгръща светлина. Тази светлина която осветява, както света около нас, така и тъмните кътчета на душата ни. Тези тъмни кътчета където ни е страх да надникнем, ако не ни държи някой за ръка и не носи със себе си светлина. Вярвам, че всяко училище е благословено някак си свише и светлината в него дължим на онази по-висша сила от нас, която ни движи, затова започвам с благодарност към нея. Благодаря на провидението и на потока на живота, че ни дари с възможност да обработваме добра и плодородна почва в която да посеем търсенето, което ден след ден ни води към знанието! И така плодородна измина 2018 година.

Ученици завинаги.

Тук е мястото да изкажа огромната си благодарност към всички вас, които практикувате в пространството ни. Вие сте най-добрите учители за нас и ние ще бъдем винаги ваши ученици. Благодаря ви за енергията, за ентусиазма, за липсата на ентусиазъм понякога, благодаря за това, че сте истински, неподправени и искрени. Когато човек е истински само тогава може да бъде учител!

Другия основен учител е самата практика през която минаваме ден след ден. С благодарност за нея пея откриващата мантра на Ащанга и се прекланям пред лотосовите стъпала на Патанджали. Без Йога Сутра на Патанджали това знание нямаше да достигне до нас така подредено и структурирано, че да не се загубим по пътя.

Какво и от кого учихме?

През 2018 година имахме честта и удоволствието да учим и от учители като Ларуга Глейзър, Тай Ландрум, Манджу Джойс, Дейвид Робсън и Йелена Весич, Майкъл Шаборт и Нита Марвалос, Бета Лисбоа и Сай.

Потопихме се в меката енергия на Манджу по време на Майсор практиките, повишихме вибрациите си и изчистихме ума, чрез пранаяма и мантруване. Манджу Джойс е син на Патаби Джойс, носител на традицията и знанието.

Красен беше моста между Манджу и участниците в събитието, като осигури превода.

През месец април Ларуга Глейзър гостува на Ащанга йога шала. Ларуга е символ на грация и сила в света на йога. Да практикува и преподава в пространството ни е голяма чест и признание.

През май месец вселената ни подари ключовата среща с Тай Ландум. Аз и Красен прекарахме една седмица с Тай, което се оказа повратна точка в начина на практикуване и преподаване. Ако мога да опиша практиката си преди Тай – тя е линеарна, след Тай – флуидна и изпълваща цялата ми същност. Благодаря за безценното знание и за трансформацията, която ми подари Тай.

 

Практикувахме и учихме и от емблематичните Дейвид Робсън и Йелена Весич.

Гостуващи учители през 2018 бяха Кристофър Кон, Майкъл Шаборт и Нита.

 

Имахме и щастието да се докоснем до знанието на Свами Мурти, учител живял и учил със Свами Сатанянда в продължение на 16 години. Безценно! С него се разходихме из дебрите на Антара Мауна, Йога Нидра, Джапа (пеене на биджа мантри) и медитацията.

На финала моята изобилна година завърши с тичър трейнинг по “Ин миофасциална йога” с Бета Лисбоа и Чи Гун учителя ми Сай (Simon Calder)

Мисля, че най-голямото щастие е споделеното щастие. А ние имаме най-ценното, да споделяме щастието, да практикуваме с толкова светли учители и същевременно да споделяме с вас всичко научено.

Щастлива съм че сме на пътя заедно!

Благодаря!

Автор: Цвета

Сподели
Последни публикации