Принципи и ползи

Ащанга йога се хареактеризира с терапевтична и прогресираща последователност. Във  виняса метода, преподаван от Кришнамачаря и Шри К. Патабхи Джойс, позите са комбинирани в серии, които се различават по трудност и ефект. Първа серия (Йога Чикитца) е терапевтична, детоксикираща и балансираща тялото. Втора серия (Нади Шодана) продължава това, но се задълбочава, пречиствайки нервната система, чрез отваряне и изчистване на енергийните канали (Нади). Трета серия (Щира Бхага) работи още по-дълбоко, като интегрира сила, изящество, по-високи нива на гъвкавост и смирение

Ащанга йога практиката е динамична система, състояща се от прецизна последователност от пози (асани), контрол на дишането, точка на фокус (дрищи) и вътрешни енергийни ключове (бандхи) – Тристана. Всяка поза от серията (сикуънса) е подготовка за следващата. Практикувана по правилния начин и с правилната последователност, Ащанга йога  постепенно води практикуващия към преоткриване на най-пълния си потенциал на всички нива на съзнание: физическо, психологическо и духовно. Тези три компонента (Тристана) са сложно преплетени по време на цялата практика, водещи практикуващия по пътя на себеоткриването с пълно осъзнаване и присъствие, превръщайки асана практиката в медитация в движение. Поддържайки трите основни принципа чрез редовна, продължителна във времето и отдадена практика води до пречистване и детоксикация на тялото и стабилизиране и успокоение на ума.

Ползите от Ащанга виняса метода са пречистване на тялото, подобряване на функционирането на храносмилателната система, изграждане на физическа и психическа сила, засилване на способностите за самолечение и саморегулация на тялото и благосъстояние.