Какво е Майсор

Майсор

Майсор класът (Майсор методът или Майсор стайл) е традиционният начин за преподаване и практкуване на Ащанга виняса йога.

Виняса означава логична, интелигентна подредба на свързани чрез дъха асани съобразена със специфичните нужди на отделния човек.  Йога винаги се е преподавала един на един т.е. съвременните  йога класове са компромис по дефиниция.  Майсор се наричат класовете, в които йога се преподава по традиционния начин – индивидуално на всеки. Майсор е името на града, в който са преподавали Кришнамачария и неговия ученик Патаби Джойс.

Традиционно Майоср класът е тричасова сесия, като всеки може да дойде по всяко време в рамките на сесията и да получи индивидуално внимание и подкрепа от йога преподавателя по време на целия процес.  Това позволява на учителите постоянно да адаптират практиката в съответсвие с променящите се нужди и възможности на отделните ученици.  Индивидуална практика в групов сетинг, в която всеки ученик практикува личната си практика с напътствия от учителя, асистиране и корекции.

Автентична йога

С други думи – Ащанга йога е автентичното йога знание изложено в сутрите на Патанджали, Ащанга виняса йога е съвременния метод на преподаване и практикуване на това знание, Майсор класът е начина, а йога шала е мястото където това се случва.  Ако искате да изучавате и практикувате автентична йога, (йога за Вашето уникално състояние, Вашата йога, практика установяваща дълбока интимност със силата, чистата интелигентност и присъщата хармония на мъжкото и женското на Вселената, подхранващата всички и всичко сила) горните условия са задължителни.

Огромният бум и комерсиализацията на йога през последните 20тина години доведоха до представянето и продаването на различни, частични и извадени от контекста на йога техники, които неправилно и невярно се предлагат като йога.  В почти всяко йога студио, например, ще ви предложат клас, наречен Ащанга виняса йога. Липсва „Майсор“ и „йога шала“. Учителят ще ви преведе през първата серия на Ащанга. Но тази серия е предвидена да бъде преподавана индивидуално на всеки, стъпка по стъпка, в продължение на години (Майсор клас). Да ви сблъскат с цялата серия веднага е не само неправилно, а и опасно. Оттук и репутацията на Ащанга, че била само за най-силните, най-гъвкавите и най-атлетичните – репутация, заради която много хора се страхуват дори да опитат. Силата, гъвкавостта и атлетизмът са бонус ефектите от тази практика, не изискване, нито пък цел.

Как преподаваме ние

Дълбоко вярваме в огромната вътрешна интелигентност на сериите на Ащанга йога. Също така смятаме, че признак на вътрешната интелигентност на учителя и практикуващия е да адаптират сериите към собственото си състояние. Така е преподавал Кришнамачария. Така са му преподавали на него. Така преподаваме и ние.

Маниакалната фиксация в каквото и да е било – метод, техника, последователност на пози, начин на изпълнение води до страдание. Опитите да се нагодят хората към практиката, а не практиката към хората са в противоречие със смисъла на йога и не отчитат уникалността на всеки един от нас. С огромно съжаление виждаме, че посоката, в която Шарат Джойс, „гуруто“ на Ащанга в момента, води Ащанга йога е точно тази – една рецепта за всички. Рецептата на Шарат Джойс. Тази рецепта не работи. Години практикувахме по нея. Резултатът – постоянни болки, травми, усещане за неадекватност, недостатъчност, постоянна борба да влезеш в следваща поза, следващата серия. Йога е липса на страдание. Благодарим на Вселената, че ни срещна с учители като Грегор Майел, Марк Уитуел, Тай Ландрум, Манджу Джойс, които ни върнаха към традицията – за всеки човек има подходяща йога. Това е Майсор.

Йога е науката да бъдеш в съвършено съответствие, в абсолютна хармония, в пълен синхрон с живота.  Затова просто се отпуснете и елате на практика. Заедно ще изградим най-добрата за вас, личната ви практика.