Какво е ащанга йога

Йога е състояние на леко и енергизирано тяло и ум без притеснения, състояние на дълбока интимност с живота. Йога се нарича и пътят до това състояние. А този път минава през осемте елемента, през Ащанга йога. Не може да практикуваш един, само асана например, и да си мислиш, че практикуваш йога. Айенгер го е казал много точно: „Всяко дърво има корени, ствол, клони, листа, кора, жизнен сок, цвят и плодове. Всяка една от тези части има своя същност, но нито една от тях не може сама по себе си да стане дърво. Същото е и с йога. Така както само при събирането на всички тези части заедно се получава дърво, така и само когато всички осем елемента на йога (яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дхяна и самадхи) се съединят в едно – това е йога.”

Какво е йога е дефинирано в „Йога Сутра“ на Патанджали. Този текст, написан преди повече от 2000 години се счита за авторитетния текст относно йога, сърцето на йога. Сърцето е това, което не се променя и Патанджали дава вечна дефиниция и форма на йога в неговата сутра. Сърцето без прана (жизнена сила) не тупти и е без особено значение за нас. Връзката учител-ученик е праната или живота на „Йога Сутра“. Учителят дава живот на сърцето. „Йога Сутра“ е мощен инструмент в ръцете на учител, който може да я направи проложима за ученика и така да предаде трансформиращата сила на сърцето. Сутрите свързват учителя, учението и ученика. Когато изучаването и практиката на йога се развият посланието на Сутрите започва да резонира все по-дълбоко, става по-приложимо и разкриващо. Не може да има бързане или някакви кански усилия да ги разберете. Трябва да е естествен процес.

Патанжали не е измислил Йога. За Йога се говори в много от древните текстове писани хилядолетия преди него. Смята се, че под ръководството на велик учител Патанджали е събрал всички учения за ума от Ведите и ги е представил в тази изключително прецизна и организирана форма.  Във Ведите, за съжаление, това знание е представено на различни места в разлчни форми, което прави много трудно смисленото му изучаване.  Това, че Патанджали систематизира йога ученията от Ведите в достъпна система за развитие е огромен подарък за човечеството. Късите, пълни със съдържание и значение стихчета на Сутрите са направили възможно предаването на разбирането за Йога от учител на ученик през вековете.

В сутрите Патанджали описва осемте елемента, от които се състои йога метода, поради което по-късно става известен като Осморния път или Ащанга йога (ащо от санскрит означава осем, анга-елемент, разделение, клон). Тъй като сутрите на Патанджали обединяват всички течения в Йога започват да я наричат и Раджа йога (царската йога). Наричат я още класическа йога, автентична йога или просто Йога. С други думи Ащанга йога, Раджа йога, Класическа йога, Автентична йога или просто Йога са едно и също нещо – йогата описана в „Йога Сутра“ на Патанджали.

Патанджали категоризира тези осем клона или осем стъпки по следния начин:

  • Ями: Това е моралния кодекс, който регулира отношението на личността към външния свят и социума. Петте ями са Ахимса (Не насилие), Сатиа (Истина), Астея (Не кради), Брахмачария (Мениджмънт на жизнената енергия) и Апариграха (Без алчност).
  • Ниями: Себенаблюдение и отношението на личноста към себе си. Петте ниами са: Сауча (Чистота), Сантоша (Удовлетворение), Тапас (Дисциплина), Свадхая (Себенаблюдение и Себеопознаване), Ишвара пранидхана (доверие и преданност към вишата сила, универсалната интелигентност, космическия разум, бог … към живота).
  • Асана: Йога пози;
  • Пранаяма: Контрол над дъха;
  • Пратяхара: Обръщане на сетивата навътре;
  • Дхарана: Концентрация;
  • Дхияна: Медитация;
  • Самадхи: Себереализация/ съюз с Живота, с Божественото