Ащанга виняса

Ащанга йога или Йога може да се практикува от всеки благодарение на учителя на учителите Кришнамачаря. Кришнамачаря се сблъсква с нелеката задача да прекрои йога от метод за малцина, избрали да загърбят светския живот и да се отдадат изцяло на духовното си израстване, в практика достъпна за всеки.

Какво отличава модерния човек?

Липсата на време. В това се състои гениалността на Кришнамачаря – успява да създаде система, чрез която всеки може да изучи науката йога и то без да напуска работата, семейството, живота.

Принципите, по които работят тялото, умът, природата, вселената, не са се променили. Те са описани прекрасно в древните текстове. Това, което се е променило драстично, е заобикалящата ни среда, начинът ни на живот, тоест външните условия. Йога е наука, касаеща вътрешния ни свят. Затова и през вековете винаги са се появявали учители, които са променяли не знанието, а методиката на преподаване и практикуване, така че да са адекватни на новите условия. Накратко – Ащанга йога, описана в сутрите на Патанджали, е автентичното знание, Ащанга виняса йога на Кришнамачаря е съвременният метод за предаване на това знание. И двете са просто Йога.

Кришнамачаря създава и първата шала. „Шала” на санскрит означава школа, място за практикуване и изучаване на науката йога, училище за йога. В шалата подходът е индивидуален. Телата ни са различни и умовете ни са различни. Опитът ни е различен. Затова и учителят модифицира асаните, техниките и скоростта на прогрес, като ги съобразява с уникалния човек пред себе си. Методът е един, технологията е една, но през цялото време се нагажда към моментното състояние на ученика. Точно това прави Ащанга виняса йога подходяща за всеки. Освен за мързеливите де. В шалата ни практикуват хора на 20 и на 60, спортисти и такива, които никога не са се събличали по физическо. Имаме ученик, загубил крака си при катастрофа. Всички те практикуват Ащанга. Заедно, но личната си практика. Не е ли красиво?

Ащанга виняса йога

Ащанга виняса йога не е просто движения и пози, изпълнявани в определена последователност, a сериозно обучение в специфична методология, която изисква ангажимент за изследване през личната практика. Това е методология, която предлага редица инструменти, като овладяването на всеки един от тях отключва и обогатява другите. Практикува се шест дни в седмицата, почива се в неделя, в събота – водена практика и конференция. През останалите дни всеки практикува самостоятелно под наблюдението на учителя. Нарича се лична практика или Майсор стайл. Практикува се в шала – училище за йога.

Интегрираното развитие чрез изучаване и практика включва следните елементи:
Изучаване и практика на асани – техника и теория – преподава се индивидуално на всеки.
Изучаване и практика на пранаяма – техника и теория – преподава се индивидуално.
Изучаване и практика на медитация – техника и теория – преподава се индивидуално и по време на конференцията.
Изучаване и практика на мантри – техника и теория – групово.
Всичко това е нужно да бъде подкрепено от самостоятелно изучаване на древните текстове, както и обсъждането им с учителя по време на конференциите, включващо:
Пречупване през собствено преживяване на практичните и теоритични принципи в хатха йога текстовете.
Изучаване и прилагане на принципите на йога психологията, залегнали в Сутрите на Патанджали.          Изучаване и прилагане на практичните и теоретични принципи в текстовете на Веданта.
Изучаване през собствено преживяване на основните енергийни, диагностични и лайфстайл принципи на Аюрведа.