Ако изгледате видеото ще усвоите техника, чрез която ще може да извършвате сами почистването и зареждането на чакрите си като част от грижата за себе си.
На финала ще се чувствате като нови, сияещи и вибриращи на чистотата на любовта.

Според мъдредците на изтока всяко човешко същество притежава седем тела. Започва се от физическата форма, която е обградена от още 6 невидими тела, които излъчват светлина около нас. Тези невидими за обикновенния човек и за окото тела образуват нашата аура. Аурата ни е се формира от красивите цветови вибрации на седемте ни енергийни центъра – чакри. Пулсиращите цветова на чакрите ни отразяват здавословното ни състояние и се променят в зависимост от чувствата, емоциите, настроението ни и мислите ни.

Седемте чакри са основните ни енергийни центрове. Тяхната функция е подобна на респираторната функция на белите дробове. Те вдишват чиста космическа енергия и с разпределят към органите за които отговарят и изчистват ненужната шлака. Чактиете трябва да работят в баланс и хармония, ако няма енергийни блокажи, причинени от силни емоции, паника, страх или ситуации предизвикващи шок. Често в следствие на стрес или неправилен начин на живот енергийните ни центрове работят слабо или са напълно блокирани.

Ако една от чакрите ни е в хипер активност или не активна, това дава отражение на цялата ни енергийна система. Това дава многопластово отражение както в органите съответставащи на конкретния енергиен център, така и в областите на живот за които отговаря той.

Енергийните ни центрове свързват видимите и невидимите аспекти на живота, тялото, ума и духа и обменят необходимата информация между тях.

Последните години много прихолози обръщат поглед към източното знание, като първи Юнг започва да прави паралели между йога и психологията. Години по-късно след дълбоки изследвания Енодиа Джудит нарича енергийните ни центрове – Чакрите, колелата на живота.

В последваща статия ще ви представя 7-те чакри и областите в живота за които отговарят.

Предстваената тук практика ми е дадена от моята Рейки Мастерка Роза и е чисто енергийна.

Благодаря Роза за безценните дарове!

Сподели
Последни публикации