Ащанга йога практиката традиционно започва и завършва с мантра. Мантрите ( вокализациите в началото и края на практиката ) са на санскрит, езика на който те са създадени преди хиляди години. Смята се, че актът на тези вокализации е в състояние да издигне съзнанието на по-високо ниво. Пеенето на мантрата е силно свързано и с дишането и позволява да влезете в състояние на спокойствие и центрираност.

Началната мантра е портата през която минавате, за да достигнете до тайното пространство вътре във вас. Да се подготвите за практиката с разбирането и ясното съзнание, че тя е много повече от физическо. Освен това, чрез нея показваме благодарността и са прекланяме пред учителите, предаващи практиката от хилядолетия, за да достигне днес тя до нас.

Заключителната мантра сякаш запечатва всичко, което сме постигнали, чрез и по време на практиката. Затваря врата на това свещено пространство вътре в нас, където сме осъществили най-ценното пътешествие. Движението към автентичността ни и изследването на себе си. Чрез нея предлагаме и усилията и постигнатото от нас да спомогне на една по-висша цел и подобряване на света, развивайки любов и доброта към другите.

Автор: Цвета Кънчева

Сподели
Последни публикации