Какво е Тенсегрити

Тенсегрити – магическите пози (или движения) на Карлос Кастанеда, са съвременната версия на една древна шаманска традиция,  съпътствана от дълбока екзистенциална философия.

Тенсегрити е архитектурен термин обозначаващ свойството на скелетните структури, съчетаващо постоянно обтягащи се елементи с епизодично свиващи се елементи по такъв начин, че всеки елемент да функционира максимално ефикасно и икономично.“

Думата съчетава също tension (напрегнатост) с integrity (цялостност), двата компонента, които характеризират движенията.

Учението на дон Хуан

Защо тези магически движения са наречени магически? Това най-добре се разбира в процеса на самото им практикуване, а теоретическата основа може да се изследва и изучава в книгите на Карлос Кастанеда. За целта на представянето тук ще цитирам дон Хуан, учителя на Кастанеда:

„Те не просто са наречени магически движения, а наистина са магически! Те оказват такова въздействие, което не може да се отчете със средствата на обичайните обяснения. Тези движения не са физически упражнения или просто пози на тялото, те са в действителност опити да се постигне оптимално състояние на съществуване.“

А по-нататък той добавя:

„И точно поради това им свойство, заради тази магия, движенията трябва да се изпълняват не като упражнения, а като начин за призоваване на силата.“

Според неговото предание тези движения са били „видени“, т.е. открити и усвоени насън от древните мексикански шамани и впоследствие практикувани в будно състояние с възможно най-добър ефект за тялото и съзнанието. Приемствената линия на дон Хуан, в която е посветен Карлос Кастанеда, е изчистила практикуването на движенията от ритуалната догматика, която ги е съпътствала, за да може да се усети същинското им въздействие.

Основна идея

Идеята е, че всяко живо същество представлява едно енергийно поле. Човешкото енергийно поле обема цялостният обхват на движенията на крайниците на човешкото тяло, които те могат да извършат от място, както също е илюстрирано от “Vitruvian Man” на Леонардо да Винчи.

Според ясновидците това енергийно кълбо или аура има сферична или яйцевидна, овална форма. Човешкото осъзнаване обаче е впримчено в нещо, което шаманите наричат „Първо внимание“, което долавя само физическото тяло и неговата сетивна информация за околния свят. Грижите и тревогите на „Първото внимание“, ангажирано изцяло със стреса на всекидневието, постепенно изтласкват жизнената енергия от тялото и тя се наслагва по периферията на енергийното поле, където се „вкоравява“ и изгубва обратна връзка с жизнените органи на тялото, което от своя страна започва да става все по-податливо на силата на гравитацията, да се уморява, да старее и да се поболява.

Ето какво казва във връзка с това дон Хуан: „Когато енергията е отложена по периферията на сияйното кълбо – ако не бъде преразпределена, тя всъщност е толкова безполезна, както и ако въобще я нямаше. Това положение наистина е ужасно – да имаш излишък от енергия, натрупан някъде, без да можеш да я използваш за полезни цели. То е все едно да се намираш насред пустинята, умирайки от обезводняване, а в същото време да носиш резервоар с вода, който не можеш да отвориш, понеже нямаш с какво. А в тази пустиня нямаш дори един камък, за да го разбиеш.“

Целта на движенията

Целта на движенията от Тенсегрити е да преразпределят наличната енергия, като възбудят отложената по периферията енергия и я върнат към центъра, към тялото и към жизнените му органи. Практикуващият започва да се чувства по-добре, изпълнен със сила и будно съзнание.

Може да се каже, че всяка система от движения, било то гимнастика, бойни изкуства, танци и т.н. изпълнява подобна здравословна енергийна функция за тялото, тъй като движението за тялото е по-полезно от застоя, но движенията от Тенсегрити са специално предназначени да позволят на човешкото енергийно поле да функционира не само по-добре, но и да разшири сферата си на осъзнаване, достигайки така до „Второто внимание“, което е едно по-непосредствено възприятие на енергиите на Вселената, протичащи в нас и около нас, включващо също и осъзнаването на самата енергийна сфера, която всеки от нас представлява.

Различните серии от движения

В Тенсегрити съществуват различни серии от движения, всяка една с различно магическо предназначение:

  • за съзнателно сънуване,
  • за вземане на самостоятелни решения,
  • за освобождаване на енергията задръстена в паметта,
  • за постигане на безмълвното знание,
  • за призоваване на намерението и т.н.

Серията за призоваване на Намерението е една от най-дългите и трудни за запаметяване, но следва прагматичната логика на гореописания процес на възбуждане на застоялата енергия, уталожена по периферията на енергийната ни сфера и връщането й към тялото и енергийните центрове в него.

Намерението

Често човешките намерения не се осъществяват най-вече поради недостиг на енергия. Идеята на тази серия от движения е да събере необходимата енергия за възнамеряване, чрез преразпределяне на наличната енергия в нашата енергийната сфера.

Идеята за Намерението в традицията, следвана от Карлос Кастанеда  обаче е по-абстрактно обяснена. Намерението съществува като енергийна вълна във Вселената, за която шаманите се прикачват с волята си подобно на сърфисти. Това действие изисква енергия и серията за призоваване на Намерението е предназначена да я събере.

Необходимо е усилие на волята, измерено в кинетична енергия за възнамеряването на каквото и да било.

Волята обаче не означава амбиция. Както казва учителят на Кастанеда: „Много е важно практикуващите да съсредоточат вниманието си над някой определен аспект на магическите движения. Но това съсредоточаване трябва да се прави по лек, забавен начин, лишен от мрачна сериозност и строгост. Те трябва да се правят ей-така, без да очакваш някаква реална полза.“

Нагледно

Като илюстрация за серията на Намерението може да видите изпълнението ѝ от група демонстратори, които са я учили директно от „Чакмулите“ – учениците,  на които Кастанеда лично им я е преподавал. Видеото вижте тук.

Автор: Жоро

Сподели
Последни публикации