ТИ СИ БЕДЕН, ЗАЩОТО НЕ ПРАКТИКУВАШ ЩЕДРОСТ

Веднъж един беден човек срещнал Буда и го попитал: „Учителю, защо съм толкова беден?“
Буда отговорил: „Защото не практикуваш щедрост.“
Бедният човек веднага си помисли, че трябва да е много богат, за да практикува щедрост и отвърнал:
– Но как мога да практикувам щедрост, като аз нямам какво да дам на другите?
– Имаш пет богатства, с които би могъл да практикуваш щедрост, но ти не правиш това.
С лицето си можеш да дариш усмивка на другите, но ти не правиш това.
Със своите очи можеш да гледаш другите с поглед на любов и грижа, но ти не правиш това.
Със своята уста ​​можеш да произнасяш нещо добро за другите, но ти не правиш това.
Със своето сърце ти можеш да желаеш щастие на другите, но ти не правиш това.
И с тялото си можеш да правиш нещо добро за другите, но ти не правиш това.
🌿 Буда
Всички си имаме лице, очи, уста, сърце и тяло. Можем ли да практикуваме тези пет неща с тях? Представете си какво би станало, ако повече хора правеха това всеки ден. Нищо не ни коства. Но да започнем от себе си. Една седмица да ги правим тези неща – на всеки, който срещнем да се усмихнем. Да го дарим с поглед изпълнен с любов и грижа. От сърце да му пожелаем щастие (може е на ум)…Да направим нещо за другите (било то и да споделим тази притча с приятелите си). Практикувайте и наблюдавайте – дали пък благата няма да потекат към вас?
Продължете практиката и следващата седмица. И следващата. И следващата. И ще забогатеете. Гарантирано от Буда 🙂
Красен и Цвета, Ащанга йога шала
Сподели
Последни публикации